Magnus Hall, vd Vattenfall

De senaste åren uppvisar spektakulära kostnadsreduceringar för den havsbaserade vindkraften internationellt och Östersjön har ovanligt goda förutsättningar. Sverige har fortsatt behov av stabil storskalig förnybar elproduktion och har länge förlitat sig på elcertifikatsystemet. Detta stöd försvinner snart och för den havsbaserade vindkraften föreslås då slopade anslutningskostnader för nät. Vilka ytterligare förutsättningar behövs för att lyfta Sveriges konkurrenskraft, skapa tillväxt kring den havsbaserade näringen i Sverige och realisera dess potential? Och vem kommer att göra det?

Magnus Hall

VD

Vattenfall (Foto: Jeanette Hägglund)